Moldova RPP

Începutul anilor 80 și 90 ai secolului XX au adus schimbări semnificative atât în Europa cât și în întreaga lume. Ca urmare a prăbușirii Uniunii Sovietice, au apărut noile state independente ale căror economii au început tranziția de la sistemul economic sovietic la o economie de piață. Procesul de privatizare a adus noi proprietari ai marilor întreprinderi și a instituțiilor de stat. În majoritatea țărilor în sistemul oligarhic au apărut monopoluri și ineficiențe. Multe companii nu au putut supraviețui în condiții de piață fără subvenții și denaturări ale pieței. Întreprinderile mici și mijlocii nu s-au dezvoltat și rămân încă subdezvoltate. Factorii de decizie din Est au văzut soluția problemelor economice în menținerea în funcțiune a vechii industrii.

Abia în ultimii ani s-a recunoscut importanța întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și au început schimbările în politică. Problemele legate de dezvoltarea IMM-urilor sunt similare în majoritatea țărilor din fosta Uniune Sovietică care fac parte din grupul de țări ale Parteneriatului Estic. Au fost întreprinse inițiative de îmbunătățire a situației IMM-urilor la nivel național, iar cooperarea dintre cele 6 țări nu a fost o prioritate. În cadrul Forumului de Afaceri a țărilor Parteneriatului Estic care a avut loc în Sopot (Polonia) în anul 2008, s-a discutat despre necesitatea elaborării unui document de poziție privind dezvoltarea economică (în special a IMM-urilor). A fost nevoie de mai mulți ani pentru a începe elaborarea acestui document de poziție regională pentru cele 6 țări ale Parteneriatului estic care urmează a fi prezentat în cadrul conferinței anuale EI2 din Kiev, în iulie 2017.

Primul proiect al documentului de poziție regională (RPP) a fost aprobat de 143 de asociații de afaceri constituind baza pentru dezvoltarea sa, care va fi ulterior prezentat la Forumul de Afaceri EaP din Tallinn în octombrie 2017.

Union%20Jack


Union%20Jack


Union%20Jack